Množstvo výtlačkov Katalógu IKEA 2016 určené na objednanie online už bolo vyčerpané. Začali sme s ich rozosielaním.
Stále pokračuje aj distribúcia katalógov do schránok zákazníkov. Ak do 4. septembra nedostanete katalóg, navštívte obchodný dom IKEA a vyzdvihnite si svoj vlastný výtlačok.